Available courses

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli lasów prywatnych. 
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej objętej podziałaniem 8.5 PROW 2014-2020. Szkolenie prowadzone jest równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania.


Szkolenie trwa w terminie od 3 sierpnia – 11 września 2020 r.

CDR Kraków

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców i specjalistów zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich. 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców rolniczych w zakresie wiedzy leśnej związanej z poddziałaniem 8.5 PROW oraz w zakresie inwestycji na jakie przyznawana jest pomoc, które są niezbędne do wsparcia właścicieli lasów prywatnych w staraniu się o pomoc.

Szkolenie trwa w terminie od 27 lipca – 11 września 2020 r.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich oraz do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.


Szkolenie trwa w terminie od 13.07 do 31.08.2020 r.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką winiarską, w szczególności do osób świadczących usługi turystyczne na wsi oparte o potencjał własnej winnicy oraz doradców wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności enoturystycznej.
Celem szkolenia jest przygotowanie do serwowania i prowadzenia degustacji wina w ramach oferty turystycznej lub warsztatów enoturystycznych.
Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowych informacji w zakresie roli jaką pełnią zmysły podczas degustacji, sposobów oceny wina, przebiegu degustacji jak również zaprezentowanie rodzajów kieliszków do odpowiednich gatunków win. Dodatkowo zostaną przekazane informacje i dobre przykłady zastosowania wiedzy objętej szkoleniem w enoturystyce.


Szkolenie trwa w dniach od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.


Jest to materiał uzupełniający szkolenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
Do zapoznania się z materiałami  serdecznie zapraszamy uczestników którzy brali udział w podstawowym szkoleniu nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych – aktualizacja przepisów oraz wykorzystanie plików CSV do wypełnienia biznesplanu”