Available courses

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wszystkim zainteresowanym podstawowych informacji w zakresie roli jaką pełnią zmysły podczas degustacji, sposobów oceny wina, przebiegu degustacji jak również zaprezentowanie rodzajów kieliszków do odpowiednich gatunków win. 
Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką winiarską – mieszkańców obszarów wiejskich, nauczycieli szkół rolniczych, pracowników Izb Rolniczych.


Szkolenie trwa w terminie od 2 do 20 grudnia 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników doradztwa rolniczego, szczególnie do osób pełniących funkcje kierownicze. Uczestnicy w trakcie zajęć realizowanych w formie szkolenia na odległość zdobędą podstawową wiedzę na temat zasad zarządzania ryzykiem w organizacji publicznej.

Szkolenie trwa w terminie od 2 do 21 grudnia 2019 roku.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy głównie mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, smogu i niskiej emisji poprzez zastosowanie sposobów ich ograniczania. Przedstawione zostaną m.in. przepisy prawne regulujące kwestie związane z niską emisją oraz metody zmniejszania ww. zanieczyszczeń.


Szkolenie trwa w terminie od 25 listopada do 20 grudnia 2019 roku.