Dostępne kursy

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego.

Szkolenie trwa w terminie od 3 do 20 grudnia 2018 roku.


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących sprzedaży produktów, w tym rolnych, przy pomocy Internetu. Celem szkolenia jest zatem edukacja pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z zakresu zasad prowadzenia sklepu internetowego sprzedającego głównie produkty rolne.


Szkolenie trwa w terminie od 3 do 20 grudnia 2018 roku.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz odnawialnych źródeł energii.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję. 


Szkolenie trwa w terminie od 29 listopada
 do 21 grudnia 2018 roku.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce i zapoznanie ich z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT oraz zasadami ewidencji podatku VAT w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 


Szkolenie trwa w terminie od 
3 września do 30 listopada 2018 roku.


Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego, a także wskazanie jak wykorzystać wiedze z tego zakresu w pracy doradcy rolniczego współpracującego z lokalnymi grupami działania.


Szkolenie trwa w terminie od 26 listopada do 14 grudnia 2018 roku.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących sprzedaży produktów, w tym rolnych, przy pomocy Internetu. Celem szkolenia jest zatem edukacja pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z zakresu zasad prowadzenia sklepu internetowego sprzedającego głównie produkty rolne.


Szkolenie trwa w terminie od 26 listopada do 14 grudnia 2018 roku.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, zwłaszcza tych, zajmujących się zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom szkół rolniczych wiedzy z zakresu marketingu w agrobiznesie jak również zasad budowy planów marketingowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze działalności rolno-spożywczej.

Szkolenie trwa w terminie od 15 listopada do 12 grudnia 2018 roku