Available courses

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników Izb rolniczych. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich, współpracujące z lokalnymi stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich.  
Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu pokazowego.

Szkolenie realizowane jest w terminie od 12 maja do 25 czerwca 2021 roku.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu terapeutycznego.


Szkolenie  realizowane jest w terminie od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników Izb rolniczych.
Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich, współpracujące z lokalnymi stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich. 

Szkolenie  realizowane jest w terminie od 5 maja do 18 czerwca 2021 roku.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie trwa w terminie od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r.


Do udziału w pilotażu zapraszamy w szczególności specjalistki ODR koordynujące na poziomie województwa zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze oraz zajmujące się wiejskim gospodarstwem domowym.
Szkolenie stanowi pilotaż internetowej aplikacji szkoleniowej powstałej w wyniku realizacji międzynarodowego projektu Erasmus REWARD i dotyczy różnych aspektów przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich w zakresie łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.


Szkolenie trwa w terminie 14-21 stycznia 2021 r.