Available courses

Szkolenie adresowane jest do doradców i specjalistów zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest wyposażenie doradców zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich w wiedzę potrzebną do wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o wykorzystanie funduszu sołeckiego.


Szkolenie trwa w dniach od 29 czerwca do 20 lipca 2020 roku.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką winiarską, w szczególności do osób świadczących usługi turystyczne na wsi oparte o potencjał własnej winnicy oraz doradców wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności enoturystycznej.
Celem szkolenia jest przygotowanie do serwowania i prowadzenia degustacji wina w ramach oferty turystycznej lub warsztatów enoturystycznych.
Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowych informacji w zakresie roli jaką pełnią zmysły podczas degustacji, sposobów oceny wina, przebiegu degustacji jak również zaprezentowanie rodzajów kieliszków do odpowiednich gatunków win. Dodatkowo zostaną przekazane informacje i dobre przykłady zastosowania wiedzy objętej szkoleniem w enoturystyce.


Szkolenie trwa w dniach od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.


Jest to materiał uzupełniający szkolenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
Do zapoznania się z materiałami  serdecznie zapraszamy uczestników którzy brali udział w podstawowym szkoleniu nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych – aktualizacja przepisów oraz wykorzystanie plików CSV do wypełnienia biznesplanu”