Available courses

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego.

Szkolenie trwa w terminie od 3 do 20 grudnia 2018 roku.Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy głównie mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, smogu i niskiej emisji poprzez zastosowanie sposobów ich ograniczania. Przedstawione zostaną m.in. przepisy prawne regulujące kwestie związane z niską emisją oraz metody zmniejszania ww. zanieczyszczeń.


Szkolenie trwa w terminie od 6 kwietnia – 15 maja 2020
 roku.


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu realizowanym pod tym samym tytułem w grudniu 2019 r.
Uczestnicy w trakcie zajęć realizowanych w formie szkolenia na odległość zdobędą podstawową wiedzę na temat zasad zarządzania ryzykiem w organizacji publicznej.

Szkolenie trwa od 6 do 30 kwietnia 2020 roku

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz odnawialnych źródeł energii.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, smogu i niskiej emisji poprzez zastosowanie sposobów ich ograniczania. Przedstawione zostaną m.in. przepisy prawne regulujące kwestie związane z niską emisją oraz metody zmniejszania ww. zanieczyszczeń.


Szkolenie trwa w terminie od 27 marca – 27 kwietnia 2020
 roku.


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Wkrótce rozpoczęcie szkolenia.