Available courses

Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Jest to szkolenie aktualizacyjne dla osób, które brały udział we wcześniejszej edycji. Zawiera aktualizacje treści oraz aktualne dane dotyczące walki ze smogiem.

Szkolenie trwa w terminie od 25.02.2021 – 29.03.20201 r. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz odnawialnych źródeł energii.
Jest to szkolenie aktualizacyjne dla osób, które brały udział we wcześniejszej edycji. Zawiera aktualizacje treści oraz aktualne dane dotyczące walki ze smogiem.

Szkolenie trwa w terminie od 19.02.2021 do 22.03.20201 r.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką smart villages.

Szkolenie trwa w terminie od 8 do 26 marca 2021 r.

Do udziału w pilotażu zapraszamy w szczególności specjalistki ODR koordynujące na poziomie województwa zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze oraz zajmujące się wiejskim gospodarstwem domowym.
Szkolenie stanowi pilotaż internetowej aplikacji szkoleniowej powstałej w wyniku realizacji międzynarodowego projektu Erasmus REWARD i dotyczy różnych aspektów przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich w zakresie łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.


Szkolenie trwa w terminie 14-21 stycznia 2021 r.    
   

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką kreowania marki lokalnej.

Szkolenie trwa w terminie od 15 lutego do 5 marca 2021 r.