Dostępne kursy

OGRÓD TERAPEUTYCZNY Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego - szkolenie dla doradców

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie trwa w terminie od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r.


Do udziału w pilotażu zapraszamy w szczególności specjalistki ODR koordynujące na poziomie województwa zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze oraz zajmujące się wiejskim gospodarstwem domowym.
Szkolenie stanowi pilotaż internetowej aplikacji szkoleniowej powstałej w wyniku realizacji międzynarodowego projektu Erasmus REWARD i dotyczy różnych aspektów przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich w zakresie łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.


Szkolenie trwa w terminie 14-21 stycznia 2021 r.