Dostępne kursy

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.
Model zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zakłada kreowanie w wiejskiej przestrzeni gospodarczej pozarolniczych funkcji wywołujących zróżnicowanie wiejskiej ekonomii. Innymi słowy, dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy, a w dalszej kolejności źródeł dochodów dla ludności nierolniczej i rolniczej na obszarach wiejskich. Jednym z kierunków, który wpisuje się w tak rozumiany model rozwoju jest rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze.

Szkolenie trwa w terminie od 6 listopada do 6 grudnia 2019 roku.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, smogu i niskiej emisji poprzez zastosowanie sposobów ich ograniczania. Przedstawione zostaną m.in. przepisy prawne regulujące kwestie związane z niską emisją oraz metody zmniejszania ww. zanieczyszczeń.


Szkolenie trwa w terminie od 6 listopada do 6 grudnia 2019 roku.


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących sprzedaży produktów, w tym rolnych, przy pomocy Internetu. Celem szkolenia jest zatem edukacja pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z zakresu zasad prowadzenia sklepu internetowego sprzedającego głównie produkty rolne.

Szkolenie trwa w terminie od 6 listopada do 6 grudnia 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów.
Uczestnicy w trakcie zajęć realizowanych w formie szkolenia na odległość zdobędą podstawową wiedzę na temat działań i terapii, które mogą być realizowane w ramach gospodarstwa społecznego.

Szkolenie trwa w terminie od 4 listopada do 6 grudnia 2019 roku.