Available courses

Do udziału w pilotażu zapraszamy w szczególności specjalistki ODR koordynujące na poziomie województwa zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze oraz zajmujące się wiejskim gospodarstwem domowym.
Szkolenie stanowi pilotaż internetowej aplikacji szkoleniowej powstałej w wyniku realizacji międzynarodowego projektu Erasmus REWARD i dotyczy różnych aspektów przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich w zakresie łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.


Szkolenie trwa w terminie 14-21 stycznia 2021 r.