Available courses

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego.

Szkolenie trwa w terminie od 3 do 20 grudnia 2018 roku.


Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego, a także wskazanie jak wykorzystać wiedze z tego zakresu w pracy doradcy rolniczego współpracującego z lokalnymi grupami działania.


Szkolenie trwa w terminie od 26 listopada do 14 grudnia 2018 roku.

Szkolenie adresowane dla nauczycieli szkół rolniczych
Celem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu projektowania ogrodu i zasad sztuki ogrodowej. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę w zakresie podstawowym dotyczącym zasad sztuki ogrodowej oraz prawidłowego planowania nowych nasadzeń.

Szkolenie trwa w terminie od 8 do 29 października 2020 roku.

Szkolenie e-learningowe dedykowane dla mieszkańców Gminy Elbląg.
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych


Jest to materiał uzupełniający szkolenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
Do zapoznania się z materiałami  serdecznie zapraszamy uczestników którzy brali udział w podstawowym szkoleniu nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych – aktualizacja przepisów oraz wykorzystanie plików CSV do wypełnienia biznesplanu”