Available courses

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są przede wszystkim osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności doradców i specjalistów zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Szkolenie trwa w terminie od 9 sierpnia do 10 września 2021 r. 

Szkolenie adresowane jest dla zaprasza sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 r.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze.
Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy na temat zasad prowadzenia doradztwa grupowego. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania małej grupy, jej cech i charakterystycznych zjawisk związanych z pracą grupową, a także szczegółowe zasady postępowania w doradztwie grupowym.

Szkolenie trwa w terminie od 5 lipca do 27 sierpnia 2021 r.