Dostępne kursy

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych.

 
Szkolenie trwa w terminie od 2 do 29 listopada 2021 r. 


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką kreowania marki lokalnej.

Szkolenie trwa w terminie od 1.10 – 30.11.2021 r.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką smart villages.


Szkolenie trwa w terminie od 1.10 – 30.11.2021 r.


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie trwa w terminie od 1.10 – 30.11.2021 r.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze.
Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy na temat zasad prowadzenia doradztwa grupowego. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania małej grupy, jej cech i charakterystycznych zjawisk związanych z pracą grupową, a także szczegółowe zasady postępowania w doradztwie grupowym.

Szkolenie trwa w terminie od 11 października do 19 listopada 2021 r.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz odnawialnych źródeł energii.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję. 


Szkolenie trwa w terminie od 20 września do 22 października 2021 r


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję. 


Szkolenie trwa w terminie od 13 września do 15 października 2021 r. 

Szkolenie adresowane jest dla zaprasza sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 r.