Dostępne kursy

Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego oraz doradców prywatnych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.

Szkolenie trwa w terminie od 13 sierpnia do 13 września 2019 roku 

Szkolenie skierowane jest do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów. 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.
Model zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zakłada kreowanie w wiejskiej przestrzeni gospodarczej pozarolniczych funkcji wywołujących zróżnicowanie wiejskiej ekonomii. Innymi słowy, dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy, a w dalszej kolejności źródeł dochodów dla ludności nierolniczej i rolniczej na obszarach wiejskich. Jednym z kierunków, który wpisuje się w tak rozumiany model rozwoju jest rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze.

Szkolenie trwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 roku