W listopadzie 2020 roku CDR O/Kraków przeprowadziło 5 spotkań z młodymi ludźmi – studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mających na celu upowszechnienie i promocję założeń i efektów projektu MINERVA oraz zaprezentowanie działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze dziedzictwa kulturowego.

Młodzi ludzie zostali zapoznani z założeniami projektu, znaczeniem dziedzictwa kulturowego i możliwością jego wykorzystania w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące aktywności i zawodów związanych z sektorem dziedzictwa kulturowego, instytucji i organizacji wspierających w poszukiwaniu pracy, możliwości kształcenia w branżach dziedzictwa kulturowego oraz dobre przykłady zatrudnienia w tym sektorze.

W dniu 12 czerwca 2020 roku włoski partner EGInAcademy zorganizował warsztaty internetowe pn. „Minerva: digital storytelling and cultural heritag”. W warsztatach uczestniczyło 46 osób, w tym wychowawcy, nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą. Do realizacji szkolenia wykorzystano dwie platformy: Zoom - pozwalajacy na interakcję między uczestnikami a nauczycielem oraz Moodle umozliwiający zbieranie materiałów szkoleniowych, nagrywanie webinarium i inne informacje związane z projektem. Platforma Moodle, poprzez wtyczkę H5p typu open source, daje również możliwość tworzenia quizów i interaktywnych ćwiczeń w celu walidacji wiedzy zdobytej po kursie. Dzięki narzędziom udostępnionym przez obie platformy możliwe było zarejestrowanie frekwencji uczestników.

W dniach 10–11 października 2019 r. ponad 170 przedstawicieli organizacji i sieci działających w dziedzinie integracji cyfrowej i wzmocnienia pozycji zgromadziło się w Bolonii na XXII szczycie ALL DIGITAL. Wydarzenie zostało zorganizowane przez ogólnoeuropejskie stowarzyszenie ALL DIGITAL, którego celem jest poprawa umiejętności cyfrowych w całej Europie, a gospodarzem było ART-ER, Lai-Momo, Open Group we współpracy z Agencją Cyfrową Emilia-Romagna i wspierane przez Fundację Golinelli.

W dniu 26 września 2019 r. w Foligno odbyła się inauguracja CRHACK LAB FOLIGNO 4D, organizacji wolontariackiej, która oferuje młodym ludziom korzystanie z laboratorium hi-tech i interdyscyplinarnych doświadczeń ich założycieli w celu odkrywania nowego wymiaru cyfrowego, którego głównym celem jest „wymyślania” przyszłych zawodów.

W maju 2019 r. Egina gościła dwie mobilności uczniów w Foligno w ramach dwóch projektów Erasmus KA1.
Jedno z działań zaproponowanych obu grupom dotyczyło „praktycznej” klasy w ramach projektu Minerva, dotyczącej zastosowania nowych technologii w dziedzictwie kulturowym, w celu wzmocnienia materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego.